top of page

ANBI informatie

Gegevens over de Stichting 

 

Stichting Samen Bewegen! Midden Limburg

p/a/ Hambeek 47

6041NE Roermond

Telefoonnummer: 06-35634062

E-mail: info@samenbewegen-middenlimburg.nl

Site: www.samenbewegen-middenlimburg.nl

 

RSIN 865473535

Kamer van Koophandel 90848470

Bankrekeningnummer: NL75RABO0367754029

Bestuurssamenstelling

Jos Rutten, voorzitter

Trudy Jansen, secretaries

Wim Cox, penningmeester

Ans Tummers-Heemels

Loes van de `Voort

Marie-Louise Martens-van Spijk

Frans Schreurs

Guus Eijssen

Doelstelling en beleidsplan

 

De Stichting heeft als doel, het initiëren, organiseren, faciliteren en financieren van evenementen en activiteiten voor wisselende doelgroepen in de Gemeente Roermond en de Regio Roermond, waarbij het thema “BEWEGEN” centraal staat voor mensen met DEMENTIE.

De Stichting beoogt het algemeen nut.

De Stichting heeft geen winstoogmerk.

De Stichting acquireert en werft fondsen om de evenementen en activiteiten te realiseren.

 

De Stichting gaat samen met Sport- en andere Verenigingen o.a. (bewegings)activiteiten organiseren voor mensen met de ziekte Dementie.

Gedacht moet worden aan o.a. Walking Footbal, Zwemmen, Tafeltennis,Basketbal, Atletiek, Tennis, Volleybal, Fietsclub maar ook aan Dansen, Zingen en Bridgen.

Hierdoor gaan deze mensen meer bewegen waardoor het ziekteproces gaat vertragen en mensen weer uit hun isolement komen en sociale contacten oppakken.

Doelstelling is om in 2024 ongeveer 20 verenigingen aan onze stichting te binden.

In het laatste kwartaal van 2023 zijn 3 pilots ( Dansen, Zwemmen en Walking Footbal) opgestart, die succesvol waren.

 

De inkomsten komen o.a. van de Stichting Roermond City Swim, die het project voor 4 jaar heeft omarmd. Daarnaast krijgt de Stichting in 2023 eenmalig een subsidie van de Sportraad.

De middelen worden beheerd door de penningmeester van de Stichting, en worden verantwoord op de bankrekening. Voor betalingen zijn altijd 2 handtekeningen vereist.

In december 2023 heeft de stichting de eerste bijdrage van de Roermond City Swim op haar bankrekening ontvangen (€40.000,--).

Er worden geen beloningen betaald voor de werkzaamheden. Zowel de Bestuurders als ook de verenigingen werken volledig pro-deo. ( Is ook opgenomen in onze statuten)          

bottom of page