top of page

Over Samen Bewegen!

Het doel van het Samen Bewegen! programma is om meerdere partijen samen te brengen.
mensen met dementie willen we een sportieve activiteit aanbieden, binnen zijn/haar mogelijkheden. De mantelzorger/partner wordt natuurlijk ook van harte uitgenodigd ook deel te
nemen.

Mensen met dementie bewegen vaak te weinig of beduidend minder dan leeftijdgenoten, terwijl regelmatig en kort bewegen de volgende positieve effecten heeft o16p:

 • Denkvermogen of cognitie;
  hieronder vallen het geheugen, het kunnen plannen en het snel kunnen verwerken van informatie. De dementerende medemens die regelmatig beweegt scoort beter op deze vaardigheden.

 • Psychomotorische snelheid;
  hiermee kun je dagelijkse activiteiten uitoefenen, zoals jezelf wassen en aankleden of het huishouden doen. Het lijkt erop dat mensen met dementie die meer bewegen lang hun zelfredzaamheid behouden.

 • Algehele vitaliteit;
  zoals minder fysieke beperkingen hebben of ontwikkelen, een lager valrisico, beter behoud van spierkracht en betere mobiliteit

 • Geestelijke gezondheid;
  bewegen heeft een positief effect op somberheid en op depressieve klachten. Dit zijn issues die bij dementerende mensen veel voorkomen. Wij hopen dat de deelnemer na elke beweegsessie met een glimlach weggaat.

bottom of page